Disclaimer

Wat wij publiceren.

Bedrijfsnaam: Voertuigexpert B.V.
KvK-nummer: 73215066

Inhoud

Voertuigexpert spant zich in om de inhoud van zijn diensten zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Om dit te bereiken werken wij samen met bronnen die betrouwbaar worden geacht, zoals RDW, VWE en Autotelex. Op grond van artikel 7 lid 3 van het Kentekenreglement zijn alle gegevens die Voertuigexpert publiceert niet-gevoelig. Voertuigexpert garandeert op geen enkele wijze de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Producten

APK-historie

Voertuigexpert biedt tegen betaling de mogelijkheid aan om de APK-historie van een voertuig op te vragen. Garages zijn verplicht om elke APK-keuring te registreren, daarnaast is het vanaf 2014 verplicht om alle gebreken te registreren. Het kan echter voorkomen dat een garage dit verzuimt. Daarnaast is er bij geïmporteerde voertuigen geen APK-historie beschikbaar tot het moment voor import. Voertuigexpert garandeert op geen enkele wijze compleetheid van de APK-historie.

Eigenarenhistorie

Voertuigexpert biedt tegen betaling de mogelijkheid aan om de eigenarenhistorie van een voertuig op te vragen. Elke keer wanneer een voertuig van eigenaar wisselt wordt dit door de RDW geregistreerd. De gegevens zijn tot maximaal 15 jaar geleden beschikbaar. Is een voertuig echter geïmporteerd, dan is de eigenarenhistorie tot het moment van import niet beschikbaar. Voertuigexpert garandeert op geen enkele wijze compleetheid van de eigenarenhistorie.

Kilometerstand controle

Voertuigexpert biedt tegen betaling de mogelijkheid aan om de kilometerstand van een voertuig te controleren. Bij elke APK-keuring wordt de kilometerstand van het voertuig geregistreerd. Bij de kilometerstand controle wordt er gekeken over er sprake is van een oplopende reeks. Het kan echter voorkomen dat de kilometerstand voor elke keuring is teruggedraaid, waardoor de reeksen wel telkens oplopen. Daarnaast zijn er bij geïmporteerde voertuigen geen kilometerstand reeksen beschikbaar van het moment tot import. Voertuigexpert garandeert op geen enkele wijze de correctheid van een kilometerstand.

Land van herkomst

Voertuigexpert biedt tegen betaling de mogelijkheid aan om het land van herkomst op te vragen. Wanneer een voertuig wordt geïmporteerd, dan wordt het land van herkomst door de RDW geregistreerd. Het gaat dus niet om het oorspronkelijke land van herkomst, maar om het meest recente land van herkomst. Voertuigexpert garandeert op geen enkele wijze de correctheid van het land van herkomst.

Taxatie

Voertuigexpert biedt tegen betaling de mogelijkheid aan om de waarde van een voertuig te bepalen. Wij maken hiervoor gebruik van het Autotelex taxatiesysteem, wat betrouwbaar wordt geacht. Waardebepalingen zijn indicatief, de waarde van een voertuig hangt immers niet alleen af van ouderdom en de kilometerstand. De staat van onderhoud, interieur, exterieur, opties, enzovoorts zijn allen van invloed op de waarde. Voertuigexpert garandeert op geen enkele wijze de waarde van een voertuig.

Diensten van derden

Voertuigexpert heeft op zijn eigen diensten verwijzingen geplaatst naar diensten van derden. Deze verwijzingen worden puur voor het gemak van de gebruiker geplaatst, zonder dat wij de inhoud van de dienst onderschrijven. Voertuigexpert is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van diensten van derden.

Auteursrechten

Voertuigexpert heeft alle rechten op intellectuele eigendom van zijn diensten, tenzij anders aangegeven. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is daarnaast voorzien van bronvermelding. Het herbruiken van materialen van onze diensten, in welke vorm of op welke manier dan ook, is verboden. Indien je toestemming wilt voor het herbruiken van materiaal, of als je van mening bent dat jouw auteursrechten worden geschonden, kun je contact opnemen met [email protected].


Voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2023.

Heb je een vraag over onze disclaimer? Stuur je vraag naar: [email protected]

Doe een kenteken check:

Download onze gratis app: